تمام رمزهای Gta 5 SanAndreas (نسخه کامپیوتر)

تمام رمزهای Gta 5 SanAndreas (نسخه کامپیوتر) حداقل زمان خواندن : 7 دقیقه

توسط مدیرسایت به بازی در خرداد 5, 1398

تمام رمزهای Gta 5 SanAndreas (نسخه کامپیوتر)

https://starino.ir

برای واردکردن رمز ها Gta 5 کافیه در حین بازی کد های انگلیسی رو از چپ به راست وارد کنین

عکس العملکد (رمز Gta 5)
ترافیک خشنYLTEICZ
نیترو برای همه ماشین هاSPEEDFREAK
همیشه ساعت ۲۱:۰۰OFVIAC
دریافت جان ، زره و پولHESOYAM
پرواز ماشین هاBSXSGGC
هرج و مرج در شهرIOJUFZN
پرش بلندKANGAROO
هوای بارانیALNSFMZO
خود کشیSZCMAWO
از بین بردن همه ماشین هاCPKTNWT
هوای مه آلودCFVFGMJ
ماشین نامرئیXICWMD
خیلی چاقBTCDBCB
نفس بی نهایتCVWKXAM
ماهیچهBUFFMEUP
پر شدن ستاره های پلیسOSRBLHH
دریافت موشکKETMAN
شهر خلوتGHOSTTOWN
تانکAIWPRTON
مهمات بی نهایتFULLCLIP
جان بی نهایتBAGUVIX
تفنگ نوع اولLXGIWYL
تفنگ نوع دومKJKSZPJ
تفنگ نوع سومUZUMYMW
پرش خیلی بلندKANGAROO
سلامتی بینهایتBAGUVIX
اکسیژن بینهایتCVWKXAM
چتر نجاتAIYPWZQP
کوله جتROCKETMAN
هرگز دستگیر نمیشویAEZAKMI
پلیسها با چند ستاره دنبالت میکنندBRINGITON
مشت آهنینIAVENJQ
هرگز گرسنه نمیشویAEDUWNV
اغتشاش و بی نظمی شهر را فرا میگیردIOJUFZN
دلقک می شویPRIEBJ
سرعت بازی کند می شودMUNASEF
اسلحه هایت بینهایت میشودWANRLTW
هرگز با موتور یا دوچرخه زمین نمیخوریOUIQDMW
کاهش ترافیک شهرTHGLOJ
لباس با حالFVTMNBZ
استخدام نیروهای مشخصSJMAHPE
دو تا کامیون حفاری ظاهر میشودBMTPWHR
همه سربازان در استخدام تو می شوندZSOXFSQ
مورد احترام مردم قرار میگیریدOGXSDAG
افزایش میل جنسیEHIBXQS
افزایش طاقت و تحملVKYPQCF
در همه اسلحه ها آرم هیتمن درج میشودNCSGDAG
هلیکوپتر جنگی میگیریOHDUDE
موتور چهار چرخ میگیریAKJJYGLC
کامیون تانکر دار میگیریAMOMHRER
بولدوزر میگیریEEGCYXT
هواپیمای تک نفره میگیریURKQSRK
ماشین هیولاAGBDLCID
اسلحه های حرفه ایPROFESSIONAL SKIT
هوای خیلی صافPLEASANTLYWARM
هوای خیلی گرمTOODAMNHOT
سرعت بازی بیشتر می شودSPEEDITUP
سرعت بازی کند می شودSLOWITDOWN
اتومبیل مسابقه ای توتوتا میگیدیVROCKPOKEY
ماشین مرده بریWHERESTHEFUNERAL
ماشین کش آمدهCELEBRITYSTATUS
کامیون آشغالی میگیریTRUEGRIME
غیب شدن سقف ماشینهاWHEELSONLYPLEASE
لمس کردن کاملSTICKLIKEGLUE
خود کشی کردنGOODBYECRUELWORLD
پرواز قایق هاFLYINGFISH
هیکلی میشویBUFFMEUP
همه جا جنایتکارانBLUESUEDESHOES
افراد کانگ خیابانها را میبندندONLYHOMIESALLOWED
کنترل کردن خیابانها بوسیله کانگBIFBUZZ
نینجا میشود و شمشیر می گیردNINJATOWN
ماشینها کندرو می شوندEVERYONEISPOOR
ماشینها تندرو میشوندEVERYONEISRICH
هواپیمای سیاسی میگیریFLYINGGTOSTUNT
رانندگیت حرفه ای میشودNATURALTALENT
همه ی ماشینها نیترژن دار میشوندSPEEDFREAK
اسلحه شماره یکLXGIWYL
اسلحه شماره دوKJKSZPJ
اسلحه شماره سهUZUMYMW
سلامتی جلیقه و پول میگیریHESOYAM
ستاره های پلیس ناپدید میشودASNAEB
هوای آفتابیAFZLLQLL
هوای خیلی آفتابیICIKPYH
تیره کردن هواALNSFMZO
هوای بارانیAUIFRVQS
هوای مه آلودCFVFGMJ
زمان سریعتر میشودYSOHNUL
سرعت نرمال بازیLIYOAAY
مردم وحشی میشوندAJLOJYQY
همه به تو حمله میکنندBAGOWPG
مردم مسلح می شوندFOOOXFT
تانک می گیردAIWPRTON
ماشین مسابقهCQZIJMB
پاترول میگیردJQNTDMH
ماشین مسابقه میتسوبیشیPDNEJOH
ماشین مسابقه تویوتا میگیریVPJTQWV
اتومبیل سیاسیKRIJEBR
مینی لفتراکRZHSUEW
ماشینها منفجر می شوندCPKTNWT
بالا رفتن سرعت بازیPPGWJHT
مجموعه تفنگ ۱LXGIWYL
مجموعه تفنگ۲KJKSZPJ
مجموعه تفنگ ۳UZUMYMW
کپسول پروازROCKETMAN
چترنجاتAIYPWZQP
سلامتی نامحدودBAGUVIX
دو ستاره شدنOSRBLHH
کم شدن ستارهASNAEB
۶ستاره شدنLJSPQK
اکسیژن نا محدودCVWKXAM
چاق شدنBTCDBCB
لاغر شدنKVGYZQK
بدنسازیJYSDSOD
حداکثر احترامOGXSDAG
جذب دخترEHIBXQS
گانگسترها خیابان را کنترل کنندBIFBUZZ
تانکAIWPRTON
ماشین ویژه۱CQZIJMB
پاترول معمولیJQNTDMH
ماشین oldspeeddemonOLDSPEEDDEMON
ماشین مسابقه۱PDNEJOH
ماشین مسابقه۲VPJTQWV
ماشین نعش کشAQTBCODX
ماشین ویژه۲KRIJEBR
ماشین حمل زبالهUBHYZHQ
ماشین گلفRZHSUEW
جت جنگیJUMPJET
قایقKGGGDKP
هلی کوپتر جنگیOHDUDE
موتور چهار چرخAKJJYGLC
تریلرAMOMHRER
لودرEEGCYXT
جت معمولیURKQSRK
پاترول لاستیگ پهنAGBDLCID
منفجر شدن ماشین هاCPKTNWT
فقط چرخ ماشین ها پیدا باشدXICWMD
تمام ماشین ها صورتی شوندLLQPFBN
تمام ماشین ها مشکی می شوندIOWDLAC
پرواز ماشین هاRIPAZHA
تبدیل شدن به بتمنBEKKNQV
هوای گرمPRIEBJ
شب ابریICIKPYH
هوای صافALNSFMZO
هوای بارانیAUIFRVQS
هوای طوفانیCFVFGMJ
هوای مه آلودCWJXUOC
نیمه شبXJVSNAJ
عصرOFVIAC
حداکثر جاذبه دخترهاHELLOLADIES
اسلحه نا محدودFULLCLIP
کپسول پروازYECGAA
تمام ماشین ها نیتروژن دار می شوندSPEEDFREAK
به جای مردم نینجا باشندNINJATOWN
حد اکثر توانایی در اصلحهPROFESSIONALKILLER
زیاد شدن سرعت بازیSPEEDITUP
حداکثر نیروی عضلهBUFFMEUP
پرواز قایقFLYINGFISH
حد اکثر مهارت ماشینNATURALTALENT
ترافیک کمترGHOSTTOWN
ماشین های جدید وارد خیابان می شوندGUSNHDE
ماشین های قدیمی وارد خیابان می شوندBGKGTJH
پرش بلند با دوچرخهCJPHONEHOME
الیوس ها در همه جا هستندBLUESUEDESHOES
مردم به جان یکدیگر می افتندSTATEOFEMERGEN
همه با اسلحه به شما حمله می کنندBGLUAWML
همه با شلوار کوتاه وارد خیابان می شوندLIFESABEACH
تمامی چراغ های راهنمایی سبز میشنZEIIVG
آب و هوای کولاک دارMGHXYRM
برسی کاملPGGOMOY
حد اکثر احترامWORSHIPME
تغییر چهره به فرد مو گره خوردهBCKKNQV
جنایتکاران و کارگرانMROEMZH
خودروی کشندهJCNRUAD
خودکشی کردنOXCMAWO
ماشین ها به هر طرف می پرندBSXCGGC
تغییر چهره به افراد مهمانیCRAZYTOWN
تغییر چهره به افراد ساحلCIKGCGX
همیشه ساعت ۲۱:۰۰OFVICA
عوامل خونNUNASEF
مربوط به ماشین هاVQIMAHA

ترافیک خشن YLTEICZ
نیترو برای همه ماشین ها SPEEDFREAK
همیشه ساعت ۲۱:۰۰ OFVIAC
دریافت جان ، زره و پول HESOYAM
پرواز ماشین ها BSXSGGC
هرج و مرج در شهر IOJUFZN
پرش بلند KANGAROO
هوای بارانی ALNSFMZO
خود کشی SZCMAWO
از بین بردن همه ماشین ها CPKTNWT
هوای مه آلود CFVFGMJ
ماشین نامرئی XICWMD
خیلی چاق BTCDBCB
نفس بی نهایت CVWKXAM
ماهیچه BUFFMEUP
پر شدن ستاره های پلیس OSRBLHH
دریافت موشک KETMAN
شهر خلوت GHOSTTOWN
تانک AIWPRTON
مهمات بی نهایت FULLCLIP
جان بی نهایت BAGUVIX
تفنگ نوع اول LXGIWYL
تفنگ نوع دوم KJKSZPJ
تفنگ نوع سوم UZUMYMW
پرش خیلی بلند KANGAROO
سلامتی بینهایت BAGUVIX
اکسیژن بینهایت CVWKXAM
چتر نجات AIYPWZQP
کوله جت ROCKETMAN
هرگز دستگیر نمیشوی AEZAKMI
پلیسها با چند ستاره دنبالت میکنند BRINGITON
مشت آهنین IAVENJQ
هرگز گرسنه نمیشوی AEDUWNV
اغتشاش و بی نظمی شهر را فرا میگیرد IOJUFZN
دلقک می شوی PRIEBJ
سرعت بازی کند می شود MUNASEF
اسلحه هایت بینهایت میشود WANRLTW
هرگز با موتور یا دوچرخه زمین نمیخوری OUIQDMW
کاهش ترافیک شهر THGLOJ
لباس با حال FVTMNBZ
استخدام نیروهای مشخص SJMAHPE
دو تا کامیون حفاری ظاهر میشود BMTPWHR
همه سربازان در استخدام تو می شوند ZSOXFSQ
مورد احترام مردم قرار میگیرید OGXSDAG
افزایش میل جنسی EHIBXQS
افزایش طاقت و تحمل VKYPQCF
در همه اسلحه ها آرم هیتمن درج میشود NCSGDAG
هلیکوپتر جنگی میگیری OHDUDE
موتور چهار چرخ میگیری AKJJYGLC
کامیون تانکر دار میگیری AMOMHRER
بولدوزر میگیری EEGCYXT
هواپیمای تک نفره میگیری URKQSRK
ماشین هیولا AGBDLCID
اسلحه های حرفه ای PROFESSIONAL SKIT
هوای خیلی صاف PLEASANTLYWARM
هوای خیلی گرم TOODAMNHOT
سرعت بازی بیشتر می شود SPEEDITUP
سرعت بازی کند می شود SLOWITDOWN
اتومبیل مسابقه ای توتوتا میگیدی VROCKPOKEY
ماشین مرده بری WHERESTHEFUNERAL
ماشین کش آمده CELEBRITYSTATUS
کامیون آشغالی میگیری TRUEGRIME
غیب شدن سقف ماشینها WHEELSONLYPLEASE
لمس کردن کامل STICKLIKEGLUE
خود کشی کردن GOODBYECRUELWORLD
پرواز قایق ها FLYINGFISH
هیکلی میشوی BUFFMEUP
همه جا جنایتکاران BLUESUEDESHOES
افراد کانگ خیابانها را میبندند ONLYHOMIESALLOWED
کنترل کردن خیابانها بوسیله کانگ BIFBUZZ
نینجا میشود و شمشیر می گیرد NINJATOWN
ماشینها کندرو می شوند EVERYONEISPOOR
ماشینها تندرو میشوند EVERYONEISRICH
هواپیمای سیاسی میگیری FLYINGGTOSTUNT
رانندگیت حرفه ای میشود NATURALTALENT
همه ی ماشینها نیترژن دار میشوند SPEEDFREAK
اسلحه شماره یک LXGIWYL
اسلحه شماره دو KJKSZPJ
اسلحه شماره سه UZUMYMW
سلامتی جلیقه و پول میگیری HESOYAM
ستاره های پلیس ناپدید میشود ASNAEB
هوای آفتابی AFZLLQLL
هوای خیلی آفتابی ICIKPYH
تیره کردن هوا ALNSFMZO
هوای بارانی AUIFRVQS
هوای مه آلود CFVFGMJ
زمان سریعتر میشود YSOHNUL
سرعت نرمال بازی LIYOAAY
مردم وحشی میشوند AJLOJYQY
همه به تو حمله میکنند BAGOWPG
مردم مسلح می شوند FOOOXFT
تانک می گیرد AIWPRTON
ماشین مسابقه CQZIJMB
پاترول میگیرد JQNTDMH
ماشین مسابقه میتسوبیشی PDNEJOH
ماشین مسابقه تویوتا میگیری VPJTQWV
اتومبیل سیاسی KRIJEBR
مینی لفتراک RZHSUEW
ماشینها منفجر می شوند CPKTNWT
بالا رفتن سرعت بازی PPGWJHT
مجموعه تفنگ ۱ LXGIWYL
مجموعه تفنگ۲ KJKSZPJ
مجموعه تفنگ ۳ UZUMYMW
کپسول پرواز ROCKETMAN
چترنجات AIYPWZQP
سلامتی نامحدود BAGUVIX
دو ستاره شدن OSRBLHH
کم شدن ستاره ASNAEB
۶ستاره شدن LJSPQK
اکسیژن نا محدود CVWKXAM
چاق شدن BTCDBCB
لاغر شدن KVGYZQK
بدنسازی JYSDSOD
حداکثر احترام OGXSDAG
جذب دختر EHIBXQS
گانگسترها خیابان را کنترل کنند BIFBUZZ
تانک AIWPRTON
ماشین ویژه۱ CQZIJMB
پاترول معمولی JQNTDMH
ماشین oldspeeddemon OLDSPEEDDEMON
ماشین مسابقه۱ PDNEJOH
ماشین مسابقه۲ VPJTQWV
ماشین نعش کش AQTBCODX
ماشین ویژه۲ KRIJEBR
ماشین حمل زباله UBHYZHQ
ماشین گلف RZHSUEW
جت جنگی JUMPJET
قایق KGGGDKP
هلی کوپتر جنگی OHDUDE
موتور چهار چرخ AKJJYGLC
تریلر AMOMHRER
لودر EEGCYXT
جت معمولی URKQSRK
پاترول لاستیگ پهن AGBDLCID
منفجر شدن ماشین ها CPKTNWT
فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد XICWMD
تمام ماشین ها صورتی شوند LLQPFBN
تمام ماشین ها مشکی می شوند IOWDLAC
پرواز ماشین ها RIPAZHA
تبدیل شدن به بتمن BEKKNQV
هوای گرم PRIEBJ
شب ابری ICIKPYH
هوای صاف ALNSFMZO
هوای بارانی AUIFRVQS
هوای طوفانی CFVFGMJ
هوای مه آلود CWJXUOC
نیمه شب XJVSNAJ
عصر OFVIAC
حداکثر جاذبه دخترها HELLOLADIES
اسلحه نا محدود FULLCLIP
کپسول پرواز YECGAA
تمام ماشین ها نیتروژن دار می شوند SPEEDFREAK
به جای مردم نینجا باشند NINJATOWN
حد اکثر توانایی در اصلحه PROFESSIONALKILLER
زیاد شدن سرعت بازی SPEEDITUP
حداکثر نیروی عضله BUFFMEUP
پرواز قایق FLYINGFISH
حد اکثر مهارت ماشین NATURALTALENT
ترافیک کمتر GHOSTTOWN
ماشین های جدید وارد خیابان می شوند
GUSNHDE
ماشین های قدیمی وارد خیابان می شوند
BGKGTJH
پرش بلند با دوچرخه
CJPHONEHOME
الیوس ها در همه جا هستند
BLUESUEDESHOES
مردم به جان یکدیگر می افتند
STATEOFEMERGEN
همه با اسلحه به شما حمله می کنند
BGLUAWML
همه با شلوار کوتاه وارد خیابان می شوند
LIFESABEACH
تمامی چراغ های راهنمایی سبز میشن
ZEIIVG
آب و هوای کولاک دار
MGHXYRM
برسی کامل
PGGOMOY
حد اکثر احترام
WORSHIPME
تغییر چهره به فرد مو گره خورده
BCKKNQV
جنایتکاران و کارگران
MROEMZH
خودروی کشنده
JCNRUAD
خودکشی کردن
OXCMAWO
ماشین ها به هر طرف می پرند
BSXCGGC
تغییر چهره به افراد مهمانی
CRAZYTOWN
تغییر چهره به افراد ساحل
CIKGCGX
همیشه ساعت ۲۱:۰۰
OFVICA
عوامل خون
NUNASEF
مربوط به ماشین ها
VQIMAHA

AEZAKMI نیامدن همیشگی پلیس

ASNAEB نیامدن موقت پلیس

LJSPOK شش ستاره پلیس

OSRBLHH دوستاره پلیس

HESOYAM سلامتی

LXGIWYL اسلحه۱ برای آدم کشی

KJKSZPJ اسلحه ۲ برای ابزارحرفه ای

UZUMYMW اسلحه ۳ ابزار نمیدونم چی

AEDUWNV گرسنه نشدن

KVGYZQK شدن لاغر

BTQDBCB چاق شدن

JYSDSOD هیکلت رو تا آخر میبره

OGXSDAG احترام رو تا آخر میبره

MUNASEF تصویر آهسته

SJMAHPE هر شخض سرباز مانند

RIPAZHA پروازماشین

CVWKXAM اکسیژن نامحدود

ZSOXFSQ هرشخص سرباز مانند(موشک)

BAGOWPG یه اعانه رو سرت میذاره

OUIQDMW داشتن اسلحه هنگام رانندگی

(KANGROO) or (LFGMHAL) پرش بلند

(FULLCLIP) or (WANRLTW) تیربی نهایت

رمز بازی جی تی آی ۵ برای کامپیوتر:

VQIMAHA رانندگی خوب

AIYPWZQP چتر نجات

VPJTQWV ماشین مسابقه ۱

PDNEJOH ماشین مسابقه ۲

AIWPRTON تانک

SZCMAWO خود کشی

JQNTDMH ماشین چیپ

OHDUDE هلی کوپتر

ICIKPYH هوای آفتابی شدید

AFZLLQLL هوای آفتابی

ALNSFMZO هوای ابری

AUIFRVQS هوای بارانی

CFVFGMJ هوای مه آلود

FVTMNBZ ترافیک زیاد

RZHSUEW ماشین گلف

EEGCYXT ماشین بلدوزر

BUFFMEUP نهایت عضله

MONSTERMASH ماشین شاسی بلند

CELEBRITYSTATUS ماشین استرچ

GUSNHDE ترافیک مشین های اسپرت

NCSGDAG دواسلحه ای

JCNRUAD انفجار ماشین ها با تصادف

JUMPJET جت

BAGUVIX ضدضربه

XJVSNAJ هوای تیره

OFVIAC هوای نارنجی

JQNTDMH ماشین۱

AQTBCODX ماشین۲

KRIJEBR ماشین۳

RZHSUEW ماشین۴

BEKKNQV لباس بت من

SPEEDFREAK نیتروژن

NINJATOWN شهر نینجا

CPKTNWT انفجار ماشین

MGHXYRM هوای طوفانی

HELLOLADIES جاذبه دختر

XICWMD ماشین های نامرئی

LLQPFBN ترافیک ماشین صورتی

URKQSRK هواپیمای آموزشی

AMOMHRER تریلی نفت کش

IOWDLAC ترافیک ماشین سیاه

BGKGTJH ماشین های مدل پایین

SPEEDITUP زیاد شدن سرعت بازی

BIFBUZZ گانگستر ها خیابان را پرمیکنند

(YECGAA) or (ROCKETMAN) کپسول

IAVENJQ مشت قوی

AJLOJYQY مردم دیوانه

CIKGCGX موقعیت ساحلی

CRAZYTOWN شهر دیوانگان

FOOOXFT همه مسلح هستند

BMTPWHR موقعیت روستایی

TRUEGRIME ماشین حمل زباله

NATURALTALENT خوبی دستفرمان

PROFESSIONALSKIT تمام اسلحه ها

0/5 (0 Reviews)

دسته های بلاگ

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید